Zmrzlinářuv blog #5

10.09.2020

Naší milí kopečkojedlíci,

dnes jsem si pro vás připravil něco o zmrzlině z pohledu chemie. Když se řekne zmrzlina, tak většinu lidí napadne zmrzlá voda, případně zmrzlá sladká voda. Něco, co je naprosto triviální a jednoduché, a čemu se moc nevěnuje pozornost. A právě nedávno jsem narazil na stránky italských vědců Fabia Pasquarella a Alda Pasquarella, kteří se vědecky zabývají zmrzlinou a jejími vlastnostmi. Je to velmi zajímavé čtení a samého mne překvapilo, jak je zmrzlina složitý "organizmus". Cituji úryvek z jejich vědeckých prací: "Zmrzlina se skládá ze základny částečně splynulých tukových kuliček, ledových krystalů a vzduchových bublin ponořených do viskoelastické matrice. Z chemicko-fyzikálního hlediska bude nepochybně překvapivé zjistit, že zmrzlina je nejsložitější koloidní systém známý v potravinářském odvětví". A další úryvek "Struktura zmrzliny představuje dynamický systém, který se spotřebiteli zjevuje v komplexu reologických aspektů v nestabilní rovnováze." (zdroj: https://didatticagelato.it).Musím říct, že po přečtení jejich článků jsem si uvědomil, jak málo vím o zmrzlině. Ale je to dobře, protože se celý život mohu vzdělávat v řemesle, které miluji.


Marek